Skip to main content
 首页 » 杨式太极扇

杨丽73式杨氏太极扇教学视频完整版

2012年06月13日79420

73式杨氏太极扇教学视频为分解式教学,各位杨式太极扇爱好者可以直接播放。要下载七十三式杨式太极扇教学视频的,请在下方评论留言。 

杨丽,北京体育大学武术系副教授,国家级裁判,出版有《杨式太极扇》、《中小学武术》两本专著,发表过有关武术的学术论文十余篇。并担任《中央电视台·功夫》栏目和《闻鸡起舞》栏目的剑术教学、《24式太极拳》、《32式太极剑》、《42式太极剑》和《16式太极剑》的主讲与演示。

杨式太极扇七十三式教学-杨丽 

杨丽杨式太极扇73式(一)

 

10:21

73(一)
 • 发布: 2010-08-21

 • 上传: 646284173

 • 播放: 16392

 

杨丽杨式太极扇73式(三)

 

11:29

73(三)
 • 发布: 2010-08-21

 • 上传: 646284173

 • 播放: 6257

 

杨丽杨式太极扇73式(二)

 

18:57

73(二)
 • 发布: 2010-08-21

 • 上传: 646284173

 • 播放: 9498

 

杨丽杨式太极扇73式(五)

 

12:05

73(五)
 • 发布: 2010-08-28

 • 上传: 646284173

 • 播放: 3471

 

杨丽杨式太极扇73式(七)

 

28:05

73(七)
 • 发布: 2010-08-28

 • 上传: 646284173

 • 播放: 3238

 

杨丽杨式太极扇73式(六)

 

08:15

73(六)
 • 发布: 2010-08-28

 • 上传: 646284173

 • 播放: 3128

 

杨丽杨式太极扇73式(四)

 

07:47

73(四)
 • 发布: 2010-08-26

 • 上传: 646284173

 • 播放: 4964

 

评论列表暂无评论
发表评论
微信