Skip to main content
 首页 » 莲花太极扇

42式莲花太极扇教学视频

2012年06月12日84410

 42式莲花太极扇教学视频,粤语版的,共三个部分。

莲花太极扇42式第一段教学

 

 

42式莲花太极扇第二段教学视频

 

42式莲花太极扇第三段教学视频

 

 

评论列表暂无评论
发表评论
微信